• 83-314 Somonino, Ostrzyce, Ul. Droga Kaszubska 8A
  • Rezerwacje:
  • +48 (58) 684 18 77
  • recepcja@ustolema.pl

Obowiązek Informacyjny RODO

Obowiązek Informacyjny

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą.

W związku z powyższym, w dalszej części korespondencji, znajdziecie Państwo informacje, dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez U Stolema Sp. z o.o. Ostrzyce ul. Droga Kaszubska 8A 83-314 Somonino NIP 589 10 03 450 Regon 002835364

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest U Stolema Sp. z o.o. Ostrzyce ul. Droga Kaszubska 8A 83-314 Somonino (dalej jako „U Stolema Sp. z o.o.”).

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw, wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: marketing@ustolema.pl  lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Jako administrator danych osobowych informujemy, ze dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach:

a. realizacji Państwa rezerwacji,

b. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą,

c. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną

b. wsparcia obsługi Państwa pobytów

c. marketingowych (po uprzednim udzieleniu zgody)

d. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych

4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes U Stolema sp. z o.o., polegający na prowadzeniu jego działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku jego usług.

5. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie aktualny cel, w którym są przetwarzane lub do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

8. Jako osobie fizycznej, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

9. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do  świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform, a także przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Z wyrazami szacunku,

Centrum Rekreacji U Stolema sp. z o.o. Ostrzyce

83-314 Somonino, Ostrzyce
Ul. Droga Kaszubska 8A

+48 (58) 684 18 77

recepcja@ustolema.pl

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymać ekskluzywne zniżki i informacje o promocjach.